Kokoelma: CIS

CIS-tuoteryhmä eli Critical Information Systems kattaa tietojärjestelmät, jotka ovat elintärkeitä organisaation toiminnalle ja joilla on korkea käytettävyyden vaatimus. Tähän tuoteryhmään kuuluvat esimerkiksi hätäkeskusten järjestelmät, sairaaloiden potilastietojärjestelmät sekä sähköverkkojen ohjausjärjestelmät. CIS tuotteisiin sisältyvät ohjelmistot, laitteistot ja palvelut, jotka on suunniteltu takaamaan luotettava ja turvallinen toiminta kriittisissä ympäristöissä. Näiden järjestelmien avulla organisaatiot voivat varmistaa tietojen ja palvelujen saatavuuden, eheyden sekä luottamuksellisuuden, mikä on erityisen tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta. CIS-tuotteita kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä monimutkaisempia uhkia ja vaatimuksia, jotta organisaatiot voivat varautua tulevaisuuden haasteisiin ja turvata keskeiset toimintaprosessinsa.